Chào mừng quý vị đến với website của Linh Na

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Đoàn Trần Linh Na
Giới tính Nữ
Website http://violet.vn/linhna
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Số 2 Quảng Trạch
Quận/huyện Huyện Quảng Trạch
Tỉnh/thành Quảng Bình
Chuyên môn Thể dục
Xác thực bởi Đoàn Thái An, Đỗ Mạnh Hà
Đã đưa lên 48 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 253 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 18 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 3663 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này