Chào mừng quý vị đến với website của Linh Na

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Gốc > Giáo án Tin học > (2 thư mục)


Tin học (5 bài)
Thumbnail

Hướng dẫn sử dụng Adobe Prese...

Ngày gửi: 2010-12-07 21:18:02

Thumbnail

giáo án điện tử bài 6: Biểu Mẫu

Ngày gửi: 2010-07-25 21:54:59

Thumbnail

Giáo án tin học 10.doc

Ngày gửi: 2010-07-25 21:51:46

Thumbnail

Giáo án tin học 12

Ngày gửi: 2010-07-25 21:45:18


Khác (5 bài)
Thumbnail

Chèn Violet vao PP

Ngày gửi: 2011-02-13 16:20:31

Thumbnail

Lỗi máy in

Ngày gửi: 2011-02-13 16:06:19

Thumbnail

CT Dữ liệu và giải thuật- Lê ...

Ngày gửi: 2010-12-10 21:39:38

Thumbnail

CODE: Tổng hợp báo

Ngày gửi: 2010-12-10 18:43:25